אוסיה (אסתר) אבני

 

נולדה  4.08.1906

עלתה לארץ  

נטמנה בגבע  3.08.1990