משה אבן צור

 

בן אסתר ואברהם אבן צור

נולד   1.06.1928

נטמן בגבע   7.01.1990

י' טבת תש"ן