שרה אתקין (גרודסקי)

 

נולדה ברוסיה

נטמנה בגבע   16.10.1972

ח' בחשוון תשל"ג