ישי עוזריישי עוזרי

 

בן רחל ואברהם עוזרי

נולד בתימן  2.02.1938

עלה לארץ

נטמן בגבע  13.03.2020

י"ז אדר תש"פ