נפתלי הרץ ברקמן

 

נולד בפולין   1877

נטמן בגבע   27.05.1954

כ"ד אייר תשי"ד

שלושים יום למות הסבא נפתלי הרץ ז״ל

 

בבואי להעלות את זכרו של ר׳ נפתלי הרץ ברקמן שנפטר לפני שלושים יום, עלה בלבי הפסוק האמור על איוב בתחילת הספר : ״והיה האיש תם וישר וירא אלוהים, וסר מרע״. מלים אלה אפשר לומר על המנוח ז״ל. ולבד מזאת היה המנוח נהנה כל ימי חייו רק מיגיע כפיו  וכידוע הרי יש מאמר חז״ל: גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים, שנאמר: ״אשרי כל- ירא ה׳ ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך״. בירא אלוהים כתוב רק אשרי, וביגיע כפיים כתוב אשריך וטוב לך. והמנוח היה גם ירא שמים וגם נהנה מיגיע כפיו.

ואף שהיה אדם פשוט, היה תמיד בעל נפש ובעל מידות טובות. היה אוהב את הבריות, שמח בשמחתם וכשהיה בא משולח או סתם עני, היה נותן יותר מכפי יכולתו. ואחרון אחרון הלא ניווכח לפי הגידול שהשאיר אחריו, ייבדל לחיים. כי למרות זאת שהיה עובד קשה, לא רתם את בנו בעול העבודה להיות לו לעזרה, אלא השתדל תמיד לשכור לו מלמדים ומורים טובים כאחר האמידים וגם בלימודי בנו באוניברסיטה היה המנוח חוסך מכספו־עמלו והיה עוזר לבנו בלימודיו.

תהי נשמתו צרורה בצרור החיים ויהי זכרו ברוך.

 

(דברים שנאמרו באסיפה כללית) 

ר׳ הלל ידין