מיכאל גורן

 

נולד ברוסיה   10.09.1900

עלה לארץ

נטמן בגבע   9.10.1989

י' בתשרי תש"נ