יהודה לייב כהן

 

בן יוסף כהן

נולד ברוסיה

נטמן בגבע   10.10.1946

ט"ו בתשרי תש"ז