גרישה קנטרוביץ'

 

בן בלומה ואברהם קנטרוביץ'

נולד ברוסיה   5.11.1912

נטמן בגבע   21.03.1998

כ"ג אדר תשנ"ח