אליעזר קולר

 

בן חנה ואברהם קולר

נולד בתל אביב 18.02.1926

נטמן בגבע     25.12.1976

ד' טבת תשל"ז