קרמר הינדה

 

נולדה

נטמנה בגבע 4.08.1974

ט"ז באב תשל"ד