יחיאל ריקשטיין

 

נולד ברוסיה

נטמן בגבע   18.01.1959

ט' בשבט תשי"ט