חסיה גולדברג

 

נולדה ברוסיה   

נטמנה בגבע   6.08.1946

ט"ו באב תש"ו