gideon galiliגדעון גלילי

 

נולד בחיפה   12.02.1924

נטמן בגבע     29.01.2008

כ"ב בשבט תשס"ח

אבא, אבא שלנו

כתבה ורד

 

קשה לדבר על אבא בלשון עבר, הוא כל כך חי בינינו. אהוב כל כך ע"י כולנו - בנים, נכדים, נינים, ואוהב אותנו. אבא נהדר. משענת יציבה ומרכז המשפחה הרחבה. כשאני אומרת בנים אני מתיחסת כמובן גם לכלות ולחתנים שאומצו ע"י סבא ואימצו אותו כאב. אבא יחיד ומיוחד. אדם רגיש לזולתו, יודע להביע רגשות ולרגש אותנו כל פעם מחדש. יודע לשמור על קשרים משפחתיים עם הקרובים מצד אמא, קרובים ורחוקים, מרביבים ואורים בדרום, ועד עכו בצפון. ובכל מקום מביא אהבה, ומתקבל באהבה.

גדעוֹן גלילי  12/2/1924 – 29/1/2008

 כתב נחמן 

 

גדעון גלילי הגיע לגבע משפייה בראשית שנות ה-40. לבדו הגיע, ילד היה באותם הימים.

אינני יודע כיצד בא דווקא לגבע, אבל אחריו באוּ והצטרפו עוד ועוד ילדים משפיה, כיחידים וכחבורה. ביניהם שמואל פירסטנברג ושאול ברזק ז"ל. ולבסוף חבורת המשפחות מגזר שחלקן היוּ במקורם בוגרי שפיה.

גדעון גלילי - הספד

כתב אורי

 

גדעון נולד פעמיים ופעמיים הלך לעולמו.

לידתו הראשונה אפופה בסימני שאלה: מתי נולד? מי הייתה אימו? מדוע בחרה להביאו עטוף בסמרטוטים למוסד יתומים בחיפה של שנות העשרים?

לידתו השנייה כולה סימני קריאה: קריאתה של אורה לעזרה. עקשנותם של מצילי חייו ונחישותו של גדעון לחזור אל החיים, הפעם כשסביבו משפחה גדולה ואוהבת שרק מעטים מצליחים להקים – כולה מעשה ידיו ומעשה ידיה של אורה.