חנן לב

 

נולד בליטא  25.12.1915

עלה לארץ 1935

נטמן בגבע  6.12.1992

י"א כסלו תשנ"ג

 

נרשם מפי שניאור רצין

 

אנו, חלוצים וחלוצות, מגשימי תנועת הנוער "גורדוניה", בליטא ובלטביה, באנו לגבע כשהיתה בת חמש-עשרה שנים לכאן, "אל הגבעה שלנו".

זה היה בשנים 1935-36 כשעלינו ארצה וחנן היה מבין ראשוני קבוצתנו שהגיעו לגבע.

בבואי, חנן כבר הספיק להיות בגבע כחצי שנה ונראה בעיני כאחד הותיקים. מצא את מקומו בענף קבוע, במספוא. עיקר העבודה היה אספקת מזון לפרות. העבודה היתה ידנית בעיקרה והיתה קשה מאד.

בדרכו המיוחדת

כתב נחמן

 

מאז בואו לגבע, לפני 57 שנים, איפיינה את חנן דרך חיים מיוחדת לו: התמדה גמורה ושלמה בעבודה וטיפוח שקט וחם של המשפחה. משנים רבות ורחוקות זכורה עבודתו של חנן במספוא. חסכן מובהק בדיבורים, ומשקיע כל כולו במעשים. כשכל העובדים שם היו צעירים יחסית, חזקים וזריזים במלאכתם, היה חנן זריז מכולם. בלא "שוויץ" של ראוה, היה מהיר ביותר כקוצר, כמעמיס וכמבצע כל מה שהיה נחוץ. את "הסקינרים", אלה המכשירים שהיו מניעים את צנורות ההשקיה ימינה ושמאלה, לצורך המטרת כל השטח, היה חנן מתקין ערב-ערב לקראת השקיית הלילה. מה שאחרים היו מתלבטים בהתקנתו  שעות ארוכות, היה חנן מבצע בקלות, במהירות ובמיומנות מוחלטת.