מיכאל לב

 

נולד   21.03.1918

נטמן בגבע   21.09.2008

כ"ב אלול תשס"ח