אליהו נחשון

 

בן פסיה ונחמן קיפר

נולד ברוסיה  

עלה לארץ

נטמן בגבע 18.06.1992

י"ז סיוון תשנ"ז

 

 

איש אשכולות

כתב נחמן

 

עם הסתלקותו של נחשון נעלמה דמות שמעטות כמוה נפגשות לך בחיים.

לא רק שנחשון היה מאחרוני אנשי העליה השניה, מראשוני התלמידים של בית הספר העברי החדש הראשון בארץ, מראשוני גבע, ממייסדי ענף הרפת המודרנית במשק העברי, ממייסדי ומכונני ארגון הספרנים והספריות בהתישבות העובדות, מראשוני הפעילים ב״חבר הקבוצות״ ובין ראשוני שליחיה לתנועה באירופה ועוד ועוד.

נחשון היה כל אלה, כמובן, אבל המיוחד באיש הזה היה צירופים של כל העולמות האלה באישיותו לכדי היותו אדם ייחודי ונדיר בחברה ההולכת ומייחסת חשיבות דווקא להתמקצעות החד-תחומית ולעתים גם חד-מימדית.

נחשון היה איש אשכולות, אדם שהכל ענין אותו, ובכל תחום, כמעט, הוא הבין והתענין.

אבא נחשון

כתב יורם

 

 קראתי לו נחשון כפי שכל בני גילי (המחזור הראשון) קראו להוריהם בשמם הפרטי. נחשון היה יהודי קטן קומה עם צעדים גדולים ותאבון בריא, בעל מזג נוח, עקשן בעמדותיו ובריא בגופו ובנפשו. חוג התעניינותו היה רחב וסקרנותו לא ידעה גבול. מאז ימי צעירותו ועד לימיו האחרונים כל עוד רוחו היתה איתו קרא ולמד. עיקרי התעניינותו היו היסטוריה גאוגרפיה פילוסופיה ואומנות.

יחד עם זה גם בשטח המעשה החקלאי התנועתי והפוליטי עסק שנים רבות. בעשרים השנים הראשונות בגבע עבד והקים את הרפת ויצק את יסודותיה המודרניים בגבע ובארץ כולה. הראשון שהכניס את שיטת בדיקות החלב לטיפוח העדר, ועוד שיטות שונות לשיפור עדרי הבקר בארץ, לאחר מכן היה המזכיר הראשון של ארגון מגדלי הבקר בארץ.