בלומה קנטרוביץ'

 

נולדה ברוסיה

נטמנה בגבע 5.12.1952

ח' כסלו תשכ"ג