רעיה קרנבסקי (קנטרוביץ')

 

 בת בלומה ואברהם קנטרוביץ' 

נולדה ברוסיה

נטמנה בגבע   2.02.2013

כ"ב בשבט תשע"ג