רוזנפלד רוניה (רחל)

 

נטמנה בגבע   13.02.1932

ו' אדר תרצ"ב